no image

גזע קונטינר 10 ל' 0.8-1 מטר

תיאור המיכל:

ורד מעוצב גזע בגובה 0.8-1 מטר במיכל בנפח של 10 ליטר. המיכל המבוקש לא ניתן למשלוח לבית הלקוח למעט הזמנות גדולות להן ניתן לתאם משלוח מיוחד על ידי המשתלה. בחודשי החורף ניתן לקבל את השתיל עד בית הלקוח בסוג מיכל "גלוי שורש".


משלוח:

מיכל זה לא ניתן למשלוח