no image

גזע במיכל 25ליטר גובה 1.5 מטר

תיאור המיכל:

ורד מעוצב גזע בגובה 0.4 מטר במיכל בנפח של 10 ליטר. המיכל המבוקש לא ניתן למשלוח לבית הלקוח למעט הזמנות גדולות להן ניתן לתאם משלוח מיוחד על ידי המשתלה.


משלוח:

מיכל זה ניתן למשלוח